Bonustorget - dialog i Rosendal

Mellan husen i Södra Rosendal finns en byggrätt som inte kommer att utnyttjas – i alla fall inte för ett hus. Under oktober fanns en enkät att fylla i och många deltog. Nu är vi framme vid steg två.

I Södra Rosendal ligger en tomt som från början var tänkt för ännu ett hus. Nu är det beslutat att det inte blir något bygge på platsen – det skulle bli för trångt. Nu är frågan vad platsen ska fylla för funktion istället. 

Under oktober månad fick Rosendalsborna fylla i en enkät om vad man ville se eller göra på platsen. Engagemanget var stort! Nu pågår arbetet med att sammanställa och utvärdera svaren. Därefter startar en process med att ta fram förslag på hur ytan ska användas. 

Nästa möte med möjlighet att tycka om projektet planeras till våren 2020. 

 

 

Vad har vi att jobba med?

Idag upplevs ytan som ganska stor, men den tillgängliga ytan är lite mindre. Cykelvägar går intill och längs den sydöstra sidan ska avfallsbilar och brandbilar kunna passera. Kartan ovan visar ungefär den yta vi har att arbeta med. På bilden nedan kan du se hur stor ytan är jämfört med några av Uppsalas mest kända torg. 

Uppdaterad: