Etapper

Byggandet av Rosendal kommer att sträcka sig över många år. Därför är projektet uppdelat i flera steg.

Etapper Rosendal

Etapp 1

Vi beräknar att den första etappen till större delen är klar under 2018. Här i södra Rosendal finns Solvallsparken, USIF Arena och flera bostadskvarter. Totalt byggs cirka 1 500 lägenheter

Läs mer om etapp 1

Etapp 2

Vi startade arbetet under 2016 med att bygga allmän plats. Under sommaren börjades det att byggas bostäder. Här byggs det 1 600 lägenheter, en förskola, ett parkeringsgarage och en livsmedelsbutik. Även huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår med handel och restauranger.

Läs mer om etapp 2

Etapp 3

I den tredje etappen av Rosendal bygger vi cirka 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. Preliminär byggstart för de första bostäderna är beräknad till början av 2018. Utöver bostäder blir det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendalstorget.

Några av bostadskvarteren har redan tilldelats byggherrar efter den förra markanvisningstävlingen. Övriga kvarter kommer att tilldelas olika byggherrar genom en markanvisningstävling. Tävlingen påbörjades under hösten 2016 och avslutas våren 2017.

Läs mer om markanvisningstävlingen
Läs mer om etapp 3

Etapp 4 och 5

I de två sista etapperna räknar vi med att bygga minst 500 bostäder vardera. Etapp 4 innehåller både lägenheter och radhus. I etapp 5 är Akademiska hus den huvudsakliga markägaren, kommunen äger endast en liten del av kvartersmarken. Detaljplanen är flexibel och ger möjlighet åt såväl bostäder, skola, förskola, parkeringshus som lokaler för universitetets expansion. Idag finns förskola, gymnasium och snart är även Vattenfalls nya ställverk färdigställt.

Uppdaterad: