Etapp 1

I den första etappen ingår Södra Rosendal där det ska byggas cirka 1500 lägenheter. Området är under uppförande och många boende har redan flyttat in i sina nya bostäder.

En ny stadsdelspark växer fram: Solvallsparken. Det kommer att bli en aktivitetspark för alla åldrar. Förutom lekytor ska här finnas aktivitetsytor med exempelvis klättervägg, streetbasket, boule och mycket mer.

Sedan 2012 finns även multihallen SEB USIF Arena som är ett unikt inslag i området med sitt böljande gräsbetäckta tak. Där finns tennis-, squash- och padelbanor och gym.

Södra Rosendals bostadskvarter byggs upp av flera byggherrar och får därför en stadsbild med variation. Aros Bostad, Byggvesta, HSB, Rosendals fastigheter, Uppsalahem, Veidekke och Wallenstam är några av byggherrarna som fått i uppdrag att utforma kvarteren.

Under 2017 ska området vara i stort sett färdigställt. Byggandet i etapp 1 avslutas helt under 2019.

Uppdaterad: