Etapp 2

Etapp 2 ligger i det nordöstra området i Rosendal, mellan Gerd Eneqvists gata i norr och Betty Petterssons gata i söder. I öster gränsar området till skogen längs med Dag Hammarskjölds väg och i väster finns huvudgatan, Torgny Segerstedts allé, som går genom hela Rosendal.

Gator färdiga för byggtrafik

Gatorna i norra delen av etapp 2 byggdes under sommaren 2017 och var färdiga för byggtrafik i augusti samma år. Gatorna i den södra delen blev färdiga i september. Samtliga gator i etapp 2 kan nu ta emot tung byggtrafik.

Bygget pågår till 2019

I etappen finns totalt 16 tomter på vilka sex byggherrar har börjat att bygga. Hälften av de blivande bostäderna är bostadsrätter med försäljningsstart våren 2018. Den andra hälften är hyresrätter.

Kommunen planerar också att bygga en förskola med sex avdelningar på tomten som ligger i den sydöstra delen av området. Förskolan ska vara färdig i september 2019.

Uppdaterad: