Etapp 3

I den tredje etappen av Rosendal bygger vi cirka 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. Preliminär byggstart för de första bostäderna är beräknad till början av 2018. Utöver bostäder blir det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendalstorget.

Några av bostadskvarteren har redan tilldelats byggherrar efter den förra markanvisningstävlingen. Övriga kvarter kommer att tilldelas olika byggherrar under 2017.

Under hösten 2016 bjöd vi in byggherrar till en ny markanvisningstävling. Etapp 3 innehåller en variation av bostadstyper från större flerbostadshus till mindre radhusbebyggelse.

De goda erfarenheter och det goda utfallet från den tidigare tävlingen för etapp 2 tog vi vidare in i den här tävlingen som påbörjades under hösten 2016, med beslut om vinnare och tilldelning under våren 2017.

Syftet med tävlingen var att uppmuntra till ett innovativt, variationsrikt och högkvalitativt byggande för en mer hållbar stadsdel. Rosendal är ett projekt med höga ambitioner där framtidens teknik och utryck förverkligas och där markanvisningstävlingarna är en central del för att uppnå detta.

Läs mer om markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3.

Uppdaterad: