Boendeinformation

Här samlar vi information om aktuella arbeten och projekt som påverkar boende i Rosendal.

Etapp 2 - gator och framkomlighet

  • Torgny Segersteds allé är öppen för gång och cykel - dock ej för biltrafik.  

  • Skalskydden i etapp 2 är borta. Majoriteten av alla gator är nu öppna för privatpersoner. 

  • Soldathemsvägen kommer att vara stängd för passage vid Kronparken när SKB byggstartar.

  • Det är idag möjligt att röra sig från Etapp 2 västerut till Stadsskogen. Flera möjliga vägar är inte iordningställda gator, utan öppningar i stängslet med tillfälliga passager över byggvägar och genom terräng. 
  • Parkeringshuset Dansmästaren mitt emot Grindstugan enligt ska enligt Uppsala parkerings AB stå färdigt 2020. Där öppnar då också en större livsmedelsbutik. 

Södra Rosendal

  • Gator, planteringar, cykelställ och parkutrustning är så gott som färdigställda i Södra Rosendal. Några mindre asfaltsytor återstår. 

  • Tillfällig parkering fins norr om brandstationen i väntan på att parkeringshuset Brandmästaren mellan brandstationen och Torgny Segerstedts allé blir färdigt. Enligt Uppsala parkerings preliminära uppgifter kan byggstart ske 2020 så att huset står färdigt 2022. Denna information kan komma att ändras. 

    Mer information om parkering hittar du här.

Torgny Segersteds allé öppen för cykel och gång

En instängslad cykel- och gångväg har öppnat längs Torgny Segersteds allé. Målet är att bättre knyta ihop Södra Rosendal med nya etapp 2. Den nya banan innebär också en säkrare och snabbare väg som är enklare att vinterväghålla än exempelvis cykelvägarna i Stadsskogen, som är kan vara både blöta, leriga och isiga. 

Uppdaterad: