Boendeinformation

Här samlar vi information om aktuella arbeten och projekt som påverkar boende i Rosendal.


Kartan visar hur det går att röra sig omkring Rosendals etapp 2. Klicka på bilden för en större version.

Etapp 2 - gator och framkomlighet

  • I oktober öppnades Torgny Segersteds allé för gång och cykel. 

  • I december tas skalskyddet runt området bort helt från etapp 2, så att enbart byggaktörernas egna avspärrningar runt projekten påverkar framkomligheten.

  • Soldathemsvägen kommer dock att vara stängd för passage vid Kronparken när SKB byggstartar. Den bästa passagen i nord-sydlig riktning kommer att märkas ut. 

  • Det är idag möjligt att röra sig från Etapp 2 västerut till Stadsskogen. Flera möjliga vägar är inte iordningställda gator, utan öppningar i stängslet med tillfälliga passager över byggvägar och genom terräng. 

  • Den östra delen av Betty Petterssons gata har färdigställd gång- och cykelbana mellan Kronparken och Torgny Segerstedts allé. Gatan byggs nu vidare västerut, så att den går att använda för passage till stadsskogen. 
  • Parkeringshuset Dansmästaren mitt emot Grindstugan enligt ska enligt Uppsala parkerings AB stå färdigt 2020. Där öppnar då också en större livsmedelsbutik. 

Södra Rosendal

  • Tillfällig parkering anläggs norr om brandstationen i väntan på att parkeringshuset Brandmästaren mellan brandstationen och Torgny Segerstedts allé blir färdigt. Enligt Uppsala parkerings preliminära uppgifter kan byggstart ske 2020 så att huset står färdigt 2022. Denna information kan komma att ändras. 

    Mer information om parkering hittar du här. 

Torgny Segersteds allé öppen för cykel och gång

Vecka 42 öppnades en instängslad cykel- och gångväg längs Torgny Segersteds allé. Målet är att bättre knyta ihop Södra Rosendal med nya etapp 2. Den nya banan innebär också en enklare och snabbare väg som är enklare att vinterväghålla - idag cyklar många genom stadsskogen, där markförhållandena kan vara både blöta, leriga och isiga. 

Uppdaterad: