Frågor och svar

Undrar du något om Rosendal? Kontakta oss på rosendal@uppsala.se, så hörs vi

Hur hanteras trafiksituationen i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé?

Det är svårt att komma ut och in i Rosendal från Torgny Segerstedts allé när det är mycket trafik. För att lösa problemen kommer korsningen att regleras med trafikljus. Innan det kan ske måste mer av arbetet med trottoarer etc. bli färdigt, men på grund av att problemen upplevs som så stora kommer kommunen att försöka påskynda regleringen. 

Var kommer övergångsställen att finnas i Södra Rosendal?

Bilden nedan visar hur var övergångsställen kommer att anläggas. Klicka på bilden för en större version. 

Varför byggs Rosendal så högt och tätt? 

Det finns flera orsaker.

Den viktigaste är att ju fler människor som bor på en yta, desto fler kan dra nytta av infrastruktur och service i området. Det betyder att vi skapar en mer resurseffektiv och hållbar stadsdel med möjlighet till tät kollektivtrafik och ett bra kundunderlag för restauranger och butiker.

En annan viktig orsak är att Uppsala är en ganska låg och gles stad, som i stort saknar urbana miljöer av den typ som Rosendal blir. Det finns helt enkelt en efterfrågan på tät stadsmiljö med de fördelar det ger. Alla vill förstås inte bo så och för dem planerar Uppsala kommun andra typer av områden. 

Uppdaterad: