Information om byggstök i appar

I ett pilotprojekt kommer Uppsala kommun att sprida information om byggstök till Rosendalsbor via boendeappar. Projektet inleds den 21 november och pågår preliminärt i ett år.

Det blir allt vanligare att flerbostadshus använder olika appar och IT-system för exempelvis bokning av tvättstuga och gemensamma utrymmen, felanmälan och kontakt med styrelse eller hyresvärd. Vissa appar har också funktioner för kommunikaton mellan de boende. 

Som en del av flera i ett arbete med att minska frustrationen över bristande information om olika led i byggarbeten i området testar Rosendalsprojektet ett nytt grepp. Under en period på ett år kommer praktisk information om arbeten som påverkar vardagen för de boende att skickas ut via de appar som finns representerade i området.

När projektet inleds är det endast Uppsalabolaget Tmpl som är aktuellt. Deras system används av Rosendal fastigheter och Wallenstam och når potentiellt ca. 800 användare. I mars är en ytterligare app beräknad att startas upp och sannolikt dyker fler upp under projektperioden. 

Inledningsvis kommer projektet endast att innebära enkelriktad information i apparna utan möjlighet till dialog, frågor och kommentarer. Det är en resursfråga och det går som vanligt bra att nå kommunen på rosendal@uppsala.se.

Informationen finns även på webben

Den information som skickas ut i appar kommer också att publiceras i ett nytt nyhetsflöde på denna webbsida för att vara tillgänglig för alla.  

Om du har frågor, kontakta Rosendalsprojektet på rosendal@uppsala.se.

Uppdaterad: