Odla i Rosendal

Flera har hört av sig till kommunen och undrat om det går att odla i Rosendal. Hittills har det inte gått att ordna på ett bra sätt, men nu har en lösning dykt upp. Från den 21 maj finns 50 mindre lotter tillgängliga. Anmäl dig nedan.

Uppsala kommun gör i ordning 50 odlingslotter med två pallkragar på varje. I anslutning till området finns vattenkran, vattenkannor samt jord. 

Området ligger inne i det som kallas etapp fyra och beräknat startdatum är 21 maj 17.00. 

  • Odlingen sker på årsbasis
  • Ny intresseanmälan krävs varje vår, tidigare odlare har förtur.
  • Odlingsytan är tillfällig, eftersom marken är detaljplanerad för en förskola. När skolan behövs tas marken i anspråk. 

Anmäl dig i formuläret nedan

50 får möjlighet att odla, först till kvarn gäller. 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: