Om gatuarbeten i Södra Rosendal

Den 6 december slutbesiktades gator, trottoarer och planteringar i Södra Rosendal. Det betyder att arbetet mer eller mindre är färdigt. Brister som upptäcks i slutbesiktningen samt några remsor asfalt återstår, arbeten som får vänta till våren pga. det skiftande vintervädret.

2019 års gatuarbeten i Södra Rosendal är färdiga och vi tackar för visat tålamod med den utdragna processen. Ett antal ytor som ska asfalteras måste vänta till våren, eftersom arbetet inte kan ske vid kyla eller snö. 

Info om byggstök i appar och på webben

Läs om arbeten som stör framkomlighet eller skapar andra olägenheter under Aktuellt byggstök. Det flödet når du också längst ner på förstasidan. Har du en boapp via din förening eller hyresvärd, så skickar vi under en prövoperiod ut informationen via den.

Gator och dagvatten i efterhand

De arbeten som utförts i Södra Rosendal gäller ett toppmodernt grönblått dagvattensystem med dagvattenbäddar, cykelbanor, trottoarer, planteringar och parkutrustning. Vid korsningen Torgny Segersteds allé/Vårdsätravägen ligger nu ett trekantigt torg med planteringar, träd och sittbänkar. Där installeras under vintern en större skulptur av Åsa Maria Bengtsson. Den ingår i konstprogrammet.

Orsaken till att ombyggnad av gatorna skedde i efterhand och tog tid var att Södra Rosendal och resten av den kommande stadsdelen har olika detaljplaner. Beslut fattades i efterhand om att höja standarden på allmän plats i Södra Rosendal till den nivå som planerats i övriga området. Målet är att uppnå visuell enhet och samhörighet samtidigt som dagvattnet kan tas om hand på samma sätt som är planerat i Rosendal som helhet. 

Uppdaterad: