Om gatuarbeten i Södra Rosendal

Allmän plats anläggs i Södra Rosendal med gatubeläggning, trottoarer och planteringar. Arbetet utförs av SH bygg på kommunens uppdrag. Flera etapper är färdiga och endast två är ännu inte påbörjade.

Hur ser tidplanen ut? 

Arbetet är indelat i elva etapper, som dock inte utförs i nummerordning. Under kartbilden hittar du detaljerad information om ungefärliga tider för arbete och färdigställande av etapperna. 

Du kan klicka på bilden för att se den i större format. 

 • Etapp 1
  Färdigt. Gång- och cykelbanan utmed huset i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé ska återställas av husbyggaren.

 • Etapp 2
  Färdigt.

 • Etapp 3
  Färdigt. Gång- och cykelbanan utmed huset i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé ska återställas av husbyggaren.

 • Etapp 4
  Beräknas inledas v 38, arbetstid ca. 4 veckor.

 • Etapp 5
  Färdigt.

 • Etapp 6
  Pågår. Beräknas färdigt v.41

 • Etapp 7
  Pågår. Beräknas färdigt v.38

 • Etapp 8
  Pågår. Beräknas färdigt v.37

 • Etapp 9
  Arbetet är inlett. Beräknas färdigt v.42

 • Etapp 10
  Beräknas inledas v 41, arbetstid ca. 5 veckor.

 • Etapp 11
  Färdigt.

 • Mittrefug på Torgny Segerstedts allé
  Beräknas inledas v 41, arbetstid ca. 4 veckor.

 • Åtgärder i stadsskogen och vändplan Rosendalsvägen
  Beräknas inledas v 44, arbetstid ca. 4 veckor.

Uppdaterad: