Om gatuarbeten i Södra Rosendal

Arbetet med att anlägga allmän plats i Södra Rosendal med gatubeläggning, trottoarer och planteringar pågår för fullt. Arbetet utförs av entreprenören SH bygg på kommunens uppdrag. Detta sista skede i kommunens arbete med södra delen av Rosendal området inleddes i augusti 2018 och är uppdelat i elva deletapper.

Hur ser tidplanen ut? 

Planen för skede 2-arbetena ser ut som nedan med elva etapper. Under bilden hittar du detaljerad information om ungefärliga tider för arbete och färdigställande av etapperna.

Du kan klicka på bilden för att se den i större format. 

 • Etapp 1 
  Markarbeten färdiga och stängslet är borta. Planteringar, träd och utrustning kommer under våren. 
 • Etapp 2 
  Sträckan längs Vårdsätravägen väntar på parkutrustning och planteringar. Sträckan längs Torgny Segerstedts allé inväntar att avspärrningar på andra sidan gatan tas bort.
 • Etapp 3
  Beräknas inledas v15, arbetstid ca. 13 veckor.  
 • Etapp 4
  Beräknas inledas v 36, arbetstid ca. 4 veckor.
 • Etapp 5
  Arbetet beräknas vara helt färdigt sista veckan i maj.
 • Etapp 6
  Beräknas inledas v 32, arbetstid ca. 8 veckor.
 • Etapp 7
  Beräknas inledas v 13 , arbetstid ca. 20 veckor (inkl semesterveckorna 28-31).
 • Etapp 8
  Beräknas inledas v 12, arbetstid ca. 16 veckor.
 • Etapp 9
  Beräknas inledas v 32, arbetstid ca. 9 veckor.
 • Etapp 10
  Beräknas inledas v 39, arbetstid ca. 6 veckor.
 • Etapp 11
  Beräknas inledas v 18, arbetstid ca. 6 veckor. 

Varför har trottoarerna i Rosendal byggts om?

Det som utförs är så kallade skede två-arbeten, där trottoarer och planteringar anläggs. Samtidigt byggs dagvattensystemen ut, ett så kallat grön-blått dagvattensystem. 

Varför har det uppstått förseningar i arbetet?

En viktig orsak är att entreprenören under det första skedet inte använda ytor vid bostadsbygget i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé som planerat eftersom de används när huset intill byggdes färdigt.

Den andra orsaken är att dagvattensystemet som byggs är av en ny typ, vilket har inneburit en inlärningsprocess för alla inblandade. 

Under vintern delar av arbetet stått stilla, eftersom det inte går att utföra vissa arbeten när marken är frusen. 

Vad är ett grön-blått dagvattensystem? 

Detta system renar, magasinerar och fördröjer regnvatten på väg mot dagvattendammar. Det skyddar även åsen från föroreningar, vilket i sin tur skyddar Uppsalabornas dricksvatten som tas ur åsen. Dessutom skapar systemet förutsättningar för en mycket grönare stadsdel med växtlighet som trivs bättre i gatumiljön. 

I Rosendal byggs ett av de mest storskaliga systemen av den här typen som någonsin konstruerats. Det innebär fördelar både för Rosendalsborna och för kommande projekt, som kan dra lärdom av arbetet som läggs ner nu. 

Byggs systemet i Rosendals övriga etapper?

Ja, men där byggs det innan gatorna anläggs och finns alltså redan på plats. När husen i kommande etapper är färdiga för inflytt är allt som krävs att planteringar och ytskikt anläggs. 

 

Uppdaterad: