Parkering i Rosendal - så planerar kommunen

Under 2019 skedde förändringar i parkeringsutbudet i Södra Rosendal. Här får du en översiktlig bild av planeringen.

Tillgängliga platser finns att hyra i området

Varje byggaktör i ett område är skyldig att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering för de boende i respektive hus. Om det inte har skett någonstans är det mycket svårt för kommunen att lösa parkeringsproblemen i efterhand, eftersom hela Rosendal är detaljplanerat och marken vikt för andra ändamål. 

I Södra Rosendal finns det tillgänglig parkering inomhus som kan utnyttjas bättre. För den som behöver garanterad tillgång till en parkeringsplats är rekommendationen att försöka hyra en plats i något av parkeringsgaragen: 

Byggstart för mobilitetshuset Brandmästaren vid brandstationen är preliminärt år 2020 och byggtiden cirka två år.

Uppdaterad: