Parkering i Rosendal - så planerar kommunen

Under 2019 kommer förändringar att ske i parkeringsutbudet i Södra Rosendal. Här får du en översiktlig bild av planeringen.

Tillgängliga platser finns att hyra i området

Varje byggaktör i ett område är skyldig att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering för de boende i respektive hus. Om det inte har skett någonstans är det mycket svårt för kommunen att lösa parkeringsproblemen i efterhand, eftersom hela Rosendal är detaljplanerat och marken vikt för andra ändamål. 

I Södra Rosendal finns det tillgänglig parkering inomhus som kan utnyttjas bättre. För den som behöver garanterad tillgång till en parkeringsplats är rekommendationen att försöka hyra en plats i något av parkeringsgaragen: 

 

Tillfällig parkering längs Torgny Segerstedts allé utgår

När Torgny Segersteds allé byggs färdigt kommer den tillfälliga parkeringen längs gatan inte att finnas kvar. Parkeringen har löst tillfälliga behov i Rosendal, men blir inte kvar när trottoarer och cykelbanor byggs.  

Orsakerna är två: Att parkera på tvären mot gatan är trafikfarligt eftersom den som lämnar sin plats backar rakt ut i trafiken. Den viktiaste orsaken är dock att ytan behövs för annan trafik, dvs. cykelbana, gångbana och i framtiden kollektivtrafik. 

Tillfällig parkering på ny plats

Byggstart för mobilitetshuset Brandmästaren vid brandstationen är preliminärt år 2020 och byggtiden cirka två år. Det innebär att parkeringshus för allmänheten dröjer. 

För de tillfälliga behoven iordningställer Uppsala kommun parkeringsplatser längs The Svedbergs gata och bakom brandstationen. Dessa två ytor beräknas tillsammans ett 70-tal parkeringsplatser. Parkeringen blir avgiftsbelagd och ska kunna tas i bruk någon gång under sommaren 2019

 

Uppdaterad: