Parkering i Rosendal - så planerar kommunen

Under 2019 skedde förändringar i parkeringsutbudet i Södra Rosendal. Här får du en översiktlig bild av planeringen.

Tillgängliga platser finns att hyra i området

Varje byggaktör i ett område är skyldig att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering för de boende i respektive hus. Om det inte har skett någonstans är det mycket svårt för kommunen att lösa parkeringsproblemen i efterhand, eftersom hela Rosendal är detaljplanerat och marken vikt för andra ändamål. 

I Södra Rosendal finns det tillgänglig parkering inomhus som kan utnyttjas bättre. För den som behöver garanterad tillgång till en parkeringsplats är rekommendationen att försöka hyra en plats i något av parkeringsgaragen: 

Tillfällig parkering The Svedbergs gata

Byggstart för mobilitetshuset Brandmästaren vid brandstationen är preliminärt år 2020 och byggtiden cirka två år. För de tillfälliga behoven finns nu parkeringsplatser längs The Svedbergs gata och bakom brandstationen. Parkeringen är avgiftsbelagd måndag-lördag 08.00-24.00.

Klicka här eller på bilden för en större version.

 

Uppdaterad: