Markanvisningstävling Rosendal

Hösten 2016 bjöd Uppsala kommun in till en markanvisningstävling för Rosendal etapp 3. Tävlingen är nu klar och vinnarna är utsedda. Tävlingen hölls på sju tilldelningsområden i den etapp av Rosendal som ligger mot Stadsskogen, norr om den redan befintliga bebyggelsen i söder.

På varje tilldelningsområde tävlade tre byggherrar och en vinnare per område får nu fortsätta att utveckla projektet tillsammans med kommunen.

Intresset för att delta var stort med drygt 50 anbud.

Tävlingsbidragen utvärderades utifrån Rosendals vision om att här är alla välkomna, Rosendal är en smartare stadsdel och att i Rosendal är allt nära. Priset för marken har varit en del av utvärderingen.

Tävlingen startade i september 2016 och genomfördes i två steg. Det första var en granskning av pris, projektidé och förmåga att genomföra projektet. I det andra steget utvärderades ett förslag på gestaltning och hållbarhet.

Utvärderingen av de inlämnade tävlingsbidragen gjordes av en utvärderingsgrupp bestående av ett antal kompetenser inom Stadsbyggnadsförvaltningen med administrativt stöd av konsulter från WSP. WSP samordnade utvärderingsprocessen och momenten som ingick i den.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott utsåg vinnarna genom ett beslut 30 maj 2017.

I höst börjar vinnarna arbetet med att vidareutveckla sina projekt tillsammans med kommunen och andra ingående aktörer. Byggarbetet på etapp 3 förväntas påbörjas under 2019.

Tilldelningsområde A

Vinnare är Lindbäcks Boende AB (PDF, 9 MB)

Byggherrens koncept för kvarteret, ”Sämja”, inspireras av skogen vilket avspeglar sig både arkitektoniskt och i vardagslivet för de boende. Konceptet bygger på gemenskap, hållbarhet och innovation.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter A

Tilldelningsområde B

Vinnare är Bonava Sverige AB (PDF, 28 MB)

Byggherrens koncept ”Kvarterskalaset”, bygger på ett levande entréplan med gårdar och stråk som lockar till rörelse och liv. Gemensamma funktioner samlas kring en central lobby vilken tjänar en mångfald av syften. Gården öppnar sig mot parken i öst och parkstråket i norr.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter B

Tilldelningsområde C

Vinnare är Småa AB (PDF, 16 MB)

Byggherrens koncept ”Dagsljushuset” syftar till att skapa ett levande kvarter genom att knyta an till Rosendals grönstruktur. Konceptet består av två byggnadsvolymer, Dagsljushuset och Murhuset som vävs ihop med lägre murar. Dagsljushuset består av radhus och flerbostadshus i en kombination.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter C

Tilldelningsområde F1

Vinnare är Cernera fastigheter AB (PDF, 10 MB) 

Byggherrens koncept ”Kronparken” syftar till att skapa ett varierande bostadsutbud tillsammans med ett aktivt och socialt liv på entréplan och innergård.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter F1

Tilldelningsområde H2

Vinnare är Balder projektutveckling AB (PDF, 18 MB)

Visionen för kvarteret är enligt byggherren en stående inbjudan till de boende, de besökande och till de som driver sina verksamheter.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter H2

Tilldelningsområde I1

Vinnare är RW Bostad AB (PDF, 19 MB)

Förslaget ”Origami” är ett kollektivhuskoncept med traditionell planlösning för bostäderna där man delar vissa utrymmen som verkstad och matsal. Byggherren anger att designen utgår från omgivningen med en hög stadsfasad med förhöjd bottenvåning och sex symmetriska sadeltak längs lokalgata vilka länkas samman till en fasad med en envånings länkbyggnad. Det rundade gårdshuset kompletterar kvarterets övriga bebyggelse.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter I1

Tilldelningsområde K

Vinnare är Möller & Partners (PDF, 10 MB)

Byggherrens koncept för ”Parklängan” är att kvarteret ska kännetecknas av sitt lummiga och lugna uttryck med radhus i modern och industriell gestaltning.

Ladda ner högupplöst bild på kvarter K

Ladda ner alla utvärderingsutlåtanden

Läs alla utvärderingsutlåtanden i sin helhet (PDF, 3 MB)

Karta över tilldelningsområden

Uppdaterad: