Ytskikt i etapp 2 - överklagad entreprenad

Planerad start för arbetena med ytskikten på gatorna i Rosendal etapp 2 var 1 april 2019. Upphandlingen av den entreprenör som skulle utföra arbetet överklagades tyvärr, vilket innebar att upphandlingen fick avbrytas.

Kommunen har nu påbörjat en ny upphandling av en entreprenör som förväntas vara klar så att arbetet kan påbörjas under juni månad 2019. I väntan på den nya upphandlingen utförs mindre arbeten på kritiska platser.

Arbetet med ytskikten kommer sedan utföras utanför entréer där husen är färdigställda.

 

8 maj 2019