Berättelsen om en innovativ stadsdel

Rosendal var länge militärt område och därefter golfbana, men under lång tid var planen att fältet skulle vikas år universitetsverksamhet. Men när Uppsalas växande befolkning behövde mer plats skapades en ny stadsdel.

Rosendal är idag ett av Uppsalas, ja kanske Sveriges, mest innovativa bostadsområden, där flera olika nya idéer om stadsbyggnad samsas. Men berättelsen om detta bostadsområde började redan 2009, när dåvarande fastighetsdirektören letade efter platser för nya idrottsanläggningar i Uppsala. Rosendalsfältet var redan detaljplanerat, men längs Vårdsätravägen fanns en bra plats ledig för USIF, Upsala Studenters Idrottsförening.

Södra Rosendal fick då en egen detaljplan och arbetet med SEB USIF Arena med sitt böljande sedumtak påbörjades 2011 och stod klart 2012. Arbetet gjordes av Rosendal fastigheter som även fick byggrätt för två hus med bostadsrätter: Smaragden och Inspiration Rosendal, färdiga 2015 respektive 2017.

För kvarteret mellan Vårdsätravägen och Torgny Segersteds allé utlystes Uppsalas andra markanvisningstävling någonsin – den första hölls i Östra Sala backe. Byggvesta vann och uppförde 2015 ett av stadens mest omtalade kvarter: Södra Rosendal.  Wallenstam byggde sedan minst lika spektakulärt med klara färger och intima kvarter i Kåbo 57:2.

Och idag är den Rosendals södra etapp färdigbyggd med Aros bostads K57 som sist ut. Etapp två i nordost växer nu snabbt fram och under 2019 byggs gator, trottoarer och planteringar färdigt. 

 

 

Uppsalamodellen formar staden

Bostadsområdet Rosendal formades av en ny idé. Tidigare hade stora kvarter anvisats till ett fåtal stora byggherrar. Resultaten var likartade och husen närmast standardiserade; kringbyggda gårdar med vitputsade hus i samma höjd.

Nu inledde kommunen ett arbete som gick ut på att utmana byggherrar genom markanvisningstävlingar. Här var målet att de skulle tävla med kvalitet och hållbarhet - inte främst pris. Intresset från branschen var stort. Resultatet blev att antalet aktiva byggherrar i Uppsala gick från en handfull till uppåt 50 på ett par år. En kraftig vitalisering av marknaden som hjälpte till att skapa mångfald och hållbarhet.

Uppsala kommun har kallat detta sätt att bygga staden för ”Uppsalamodellen”. Fördelen är att den kan anpassas efter dagens behov och att även mindre aktörer kan bygga genom att erbjuda intressanta lösningar. Uppsalamodellen har blåst liv i marknaden och sett till att nya aktörer nu bygger och verkar i Uppsala.

 

Tidslinje

1570 – Carlshage doneras till Uppsala stad

1774 – Carlshage blir mötesplats för livregementet till häst

1842 – Marken återgår i stadens ägo

1850 ca. – J Rosensons gård flyttas ut från Malma by – Rosendals gård skapas

1892 – Militären exproprierar mark på Rosendalsfältet för att användas som skjutbana

1906 – Kronan köper norra delen av Malma by, där gården Rosendal ingår. Ska bli övningsplats för Upplands regemente

1910 – Ytterligare mark köps av kronan. Rosendals gård blir militär.

1983 – Militär verksamhet upphör

1986 – Kåbo golfklubb bildas

2007 – Första detaljplanen vinner laga kraft efter att ha planlagts i början av 2000-talet. Rosendalsfältet planeras innehålla kontor, undervisning, forskning, laboratorier, konferens och hotell med möjlighet till inslag av bostäder och handel. 

2010 – Ny detaljplan för Södra Rosendal

2012 – SEB USIF Arena färdigbyggt

2013  Utbyggnad av Södra Rosendal inleds

2015 – Detaljplan etapp 2

2017 – Byggstart etapp 2

2018 – Skede 2 i etapp 1 påbörjas - trottoarer, cykelbanor och planteringar

2018 – Anläggning av gator etapp 3

Uppdaterad: