Docenten - SKB

Uppsalas 122 första kooperativa hyresrätter bygger SKB i kvarteret Docenten i Rosendal. I augusti eller september 2019 sätts spaden i marken.

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt och en helt ny upplåtelseform i Uppsala. I Stockholm är dock SKB väletablerade. Föreningen har funnits sedan 1916 och har över 8 000 lägenheter i Stockholms stad och i fem kringliggande kommuner, vilket gör dem till Stockholms största privata hyresrättsaktör. 2018 tecknades en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB som innebär att det kommer att byggas ytterligare omkring 500 kooperativa hyresrätter i kommunen under en tioårsperiod. 

För att kunna bo i SKB:s bostäder måste du vara medlem och stå i bostadskö. Du gör det via SKB:s webbsida

Docenten får ett varierande antal våningar – mellan sex och tio. Huset har fyra trapphus och fem hissar. Fasaden mot gatan är i rött tegel och mot gården består fasaden av tegel två våningar upp och därefter puts i samma nyans. Stora delar av taket är sedumtak. Det finns även solceller på taket.

Lägenheterna varierar i storlek mellan ett och fem rum, med tonvikt på ettor och tvåor som tillsammans utgör 60 procent av de 122 lägenheterna. Bilplatser erbjuds i ett av grannhusen. Det kommer att finnas gott om cykelparkering i kvarteret.

Liksom alla SKBs nyproduktionsprojekt omfattas fastigheten av SKBs miljöprogram för nybyggnation. Kvarteret uppförs i enlighet med Miljöbyggnad, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och material. Målet är att ligga under 55 kWh/kvm i uppmätt energianvändning, jämfört med myndighetskravet på 80 kWh/kvm.

Uppdaterad: