Rosendalsfältet - Byggvesta

I byggvestas bostadskvarter får konsten en framträdande roll både i husens yttre och inre men också på gården. Utsmyckningar och målningar samspelar med byggnadernas form och gårdarnas utformning och grönskan har ett konstnärligt uttryck med ett starkt fokus på barn och lek. Husen får levande bottenvåningar med förträdgårdar mot gatan. Innergården planeras med ytor för lek, vila och umgänge för både barn och vuxna. 

Uppdaterad: