K57 - Aros bostad

K57 är det sista bostadshus som byggdes i Södra Rosendal och blev färdigt 2018. 

Läs mer på Aros bostads webbplats om K57 

 

Uppdaterad: