Docenten - SKB

Uppsalas 122 första kooperativa hyresrätter bygger SKB i kvarteret Docenten i Rosendal. I augusti eller september 2019 sätts spaden i marken.

placeimg_1000_470_arch

Docenten får ett varierande antal våningar – mellan sex och tio. Huset har fyra trapphus och fem hissar. Fasaden mot gatan är i rött tegel och mot gården består fasaden av tegel två våningar upp och därefter puts i samma nyans. Stora delar av taket är sedumtak. Det finns även solceller på taket.

Lägenheterna varierar i storlek mellan ett och fem rum, med tonvikt på ettor och tvåor som tillsammans utgör 60 procent av de 122 lägenheterna. Bilplatser erbjuds i ett av grannhusen. Det kommer att finnas gott om cykelparkering i kvarteret.

Liksom alla SKBs nyproduktionsprojekt omfattas fastigheten av SKBs miljöprogram för nybyggnation. Kvarteret uppförs i enlighet med Miljöbyggnad, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och material. Målet är att ligga under 55 kWh/kvm i uppmätt energianvändning, jämfört med myndighetskravet på 80 kWh/kvm.

Uppdaterad: