Välkommen till biparken!

Den här texten finns på en skylt i Siegbahnsparken i Rosendal och går här att läsa digitalt.

Vårsidenbi.png

Bild ovan: Illustration av sandbin, av Ellinor Scharin.

Här lever sandbin som är en art bland flera vildbin. De lever ensamma och inte i samhällen som honungsbin gör. Eftersom de inte har något samhälle att försvara, sticks de väldigt sällan. Deras gadd är dessutom liten och ofarlig.

Sandbin fanns i Rosendal redan innan det byggdes en stadsdel här. Bina trivs här eftersom det finns naturliga sandmiljöer som är solbelysta. När stadsdelen började byggas, ordnade vi sandmiljöer i de nya parkerna så
att bina skulle kunna fortsätta finnas i Rosendal.

Sanden på kullarna har tagits från den ursprungliga sandmarken, på så vis vet vi att det är rätt typ av sand som passar för att bina ska kunna bygga bon. På kullarna har växter med mycket nektar planterats, dessa är en viktig matresurs för sandbin och andra vilda bin.

Uppdaterad: