Tidplan

Detaljplanen Rosendalsfältet vann laga kraft tidigt under 2016. Marken bebyggs på så kallad råmark, vilket innebär att all infrastruktur måste byggas upp från grunden. Samtidigt finns det förväntningar på en hög utbyggnadstakt.

Projektet är uppdelat i etapper

Eftersom hela Rosendal är så stort, delar Uppsala kommun in arbetet i fem etapper. Hela arbetet beräknas pågå till 2025.


Etapp 1 

Vi beräknar att den första etappen till större delen är klar under 2018. Här i södra Rosendal finns Solvallsparken, USIF Arena och flera bostadskvarter. Totalt byggs cirka 1 500 lägenheter.

Etapp 2 

Vi startade arbetet under 2016 med att bygga allmän plats. Under sommaren  börjades det att byggas bostäder. Här byggs det 1 600 lägenheter, en förskola, ett parkeringsgarage och en livsmedelsbutik. Även huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår med handel och restauranger.

Etapp 3 

Vi beräknar att starta arbetet med den tredje etappen i början av 2018. Här byggs 1 500 bostäder, från flerbostadshus till mindre radhus. Vi bygger också en grundskola, en idrottshall, aktivitetsytor och Rosendalstorget.

Etapp 4

I den fjärde etappen planeras det minst 500 bostäder med lägenheter, radhus och en förskola.

Etapp 5 

Marken i den femte etappen ägs av Uppsala kommun och Akademiska Hus. Planen är att bygga minst 500 lägenheter. Detaljplanen är flexibel och ger möjlighet för bostäder, skola, förskola, parkeringshus och lokaler för Uppsala universitet.

16 november 2017