Borrnings- och sprängningsarbeten inom etapp ett

Med start den här veckan kommer Skanska att utföra borrnings- och sprängningsarbeten inom Södra Gunsta etapp ett, på uppdrag av Uppsala Vatten.

Etapp ett ligger direkt söder om det befintliga Gunsta. Borrnings- och sprängningsarbetena kommer att pågå under cirka tre veckor.

Läs mer om arbetet på Uppsala vattens webbplats.

Förbereder för 280 bostäder

De arbeten som sker under 2017 är förberedande inför byggstart av de första bostäderna som är planerad till januari 2018. Inom etapp ett ska 280 bostäder byggas.

Läs mer om etapp ett.

Nyhetsbrev om Södra Gunsta

Vill du få information om utvecklingen av Södra Gunsta? 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

12 maj 2017