Välkommen till möte om namngivning 18 oktober

Nu är det dags att namnge nya kvarter och vägar, ett torg och en park i Södra Gunsta. Har du något förslag? Kom och diskutera dina namnförslag på mötet 18 oktober. Du kan också lämna förslag på fler sätt.

Inom de närmsta åren ska Uppsala kommun anta flera detaljplaner i Södra Gunsta. I etapp två innebär det att många nya kvarter och vägar, ett torg och en park behöver få namn. Har du ett namnförslag? Eller vet du om det redan finns ett namn på platsen som används idag men som inte är fastslaget? Kom och träffa representanter från namngivningsnämnden för att berätta om dina namnförslag!

Tid: onsdagen den 18 oktober klockan 18.00
Plats: Funbo församlingshem, intill Funbo kyrka

Du kan även mejla dina förslag till namngivningsnamnden@uppsala.se. Sista inlämningsdag är 10 november.
Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se. 

Mötet den 18 oktober handlar specifikt om namngivning. Om du har frågor om utbyggnaden av området är du välkommen att kontakta projektledarna, se kontaktuppgifter nedan.

Tack för att du är med och bidrar till ett framtida Gunsta!

16 oktober 2017