Vattenverksamhet

Samråd för prövning av vattenverksamhet för att anlägga en damm och omprövning av markavvattningsföretag i Gunsta

Uppsala kommun avser att ansöka om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Verksamhet innefattar att anlägga en damm inom ett vattenområde och att ompröva Ernevi Bodarna dikningsföretag.

Syftet med samrådet är att:

  • Informera om planerad verksamhet
  • Samla in kunskap och synpunkter om verksamheten och hur den skulle kunna påverka omgivningen

Läs samrådsunderlaget och information om hur och när du kan lämna synpunkter. (PDF, 2 MB)

21 augusti 2017