Nu finns handlingarna för etapp två som är på granskning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, ett torg, en grundskola, förskolor och parkytor.

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har som ambition att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningsperioden pågår fram till 1 april.

Handlingar detaljplan Södra Gunsta etapp 2

14 mars 2022