Etappvis planläggning och utbyggnad

Planläggningen av Södra Gunsta sker etappvis och utbyggnaden av området beräknas pågå cirka 15 år.

Bygget består av 5 olika etapper. Samtliga etapper ska vara klara runt år 2035.

Södra Gunsta – etappindelning

Klicka här för att se en större kartbild över etappindelningen (PDF, 3 MB)

Första etappen 

Flygbild

Etapp 1 innehåller cirka 280 bostäder. Det blir en blandning av flerbostadshus, radhus och villor. Boklok Housing AB är byggherre. Vi planerar också för en förskola och ett parkområde med dagvattendammar. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2016. Kommunen började bygga ut gator, vatten och avlopp under 2017. 

BoKlok började bygga ut området under 2018, nu är hyres-, bostadsrättslägenheter samt parhus med bostadsrätt färdigbyggda. Byggnation av par- och radhus med bostadsrätt pågår, med inflyttning vintern 2021.

I april startar försäljningen av 32 nya bostadsrättslägenheter med planerad inflyttning våren 2022. Läs mer här boklok.se/skrindan.

Ta del av handlingar och läs mer om etapp 1

Detaljplan för Gunsta 1:2

UK

Öster om etapp 1 finns ett mindre område som ägs av Eksjöhus och som planläggs för 14 villor. Detaljplanen vann laga kraft 2018.

Ta del av handlingar och läs mer

Andra etappen

Etapp 2 innehåller cirka 400 bostäder i en blandning av flerbostadshus, stadsvillor, kedjehus, radhus och villor. Området kommer att bebyggas av Arca Nova, Småa och ytterligare byggherrar kommer att tillkomma.

I området finns det en tomt avsatt för en skola, en fullstor idrottshall samt två förskolor. Skolan kommer att byggas av Skolfastigheter. Närmast infarten från länsväg 282 planeras ett torg med plats för livsmedel och handel. Det planeras även ett parkstråk i området. 

Detaljplanen för etapp 2 var ute på samråd 27 januari till 10 mars 2017. Nästa steg är att detaljplanen ska ut på granskning. Granskning genomförs när en detaljplan varit på samråd och kommunen har bearbetat den utifrån information och synpunkter som framkommit. Detaljplanen beräknas kunna gå ut på granskning under våren 2021.

Byggstart för etapp två blir tidigast 2023.

Ta del av handlingar och läs mer om etapp 2

Etapper 3-5

När granskning varit för etapp 2, kommer etapp 3-5 att börja planläggas. Förutom bostäder kommer dessa områden att innehålla ytterligare förskolor, idrottsplats och park.

Uppdaterad: