Södra staden

Södra staden är ett av de större utvecklingsområde i Uppsala. Det sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder och från Gottsunda i väster till Fyrisån och förbindelserna med Bergsbrunna i öster.

Kommunen arbetar nu med en fördjupad översiktsplan för Södra staden. Planen ska tydliggöra övergripande mål och ambitioner och ge stöd för beslut och vägval vad gäller den fortsatta planeringen i Södra staden. Det är ett arbete som förväntas pågå under lång tid. 

Du hittar handlingarna för Södra staden på uppsala.se

Planerade områden

Inom Södra staden pågår redan nu byggnation och planering:

Kontakt

Om du vill veta mer om Södra staden är du välkommen att kontakta oss.

Projektledare

Maria Lundholm
Johan Elfström