Fördjupad översiktsplan för Södra staden

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Planen är grunden för en samrådsperiod med medborgardialog. Möten för allmänheten hålls i Valsätra 25 augusti, Norby 31 augusti, Ultuna (SLU) 3 september och Sunnersta 8 september.
På uppsala.se kan du ta del av handlingarna och lämna dina synpunkter.

Läs handlingarna och tyck till om fördjupad översiktsplan för Södra staden

15 juni 2015