Översiktsplanering

Som grund för arbetet med att ta fram en gemensam vision för Södra staden ligger kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det övergripande dokument som styr andra planer, däribland de för Södra staden och dess områden. Översiktsplanen är en del av den långsiktiga planeringen. Den visar vägen för hur vi ska planera för bostäder och arbetsplatser. Den visar också vilka grönområden som ska bevaras och hur vi ska transportera oss i framtiden. Planen används som underlag för detaljplaner och bygglov. Kommunen bygger inte själva staden, men kommunen planerar. Det betyder att kommunens medborgare, företag och organisationer bygger, men inom de ramar som kommunen sätter. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP).

Läs om Uppsala kommuns översiktsplanering

9 juni 2015