Uppsala spårväg

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Därför förbereder vi för spårväg.

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan bli 340 000 invånare 2050. I Bergsbrunna och delar av södra Uppsala kommer fler än 33 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser att byggas. 33 000 nya bostäder motsvarar cirka 75 000 nya invånare. Därför behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas.

Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala tecknade 2017 ett avtal som kallas Uppsalapaketet och som bland annat innebär att vi planerar för spårväg i Uppsala. Förutsättningen för att vi ska kunna bygga spårväg är att staten beviljar bidrag för finansiering genom stadsmiljöavtalet. 


I filmen kan du följa Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson när han guidar oss genom Uppsalas södra stadsdelar och längs spårvägssträckan. Uppsala utvecklas och förändras. Följ med på resan! 

 

Aktuellt