Uppsala spårväg

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Därför förbereder vi för spårväg. Ett beslut om det blir spårväg ska fattas före årsskiftet 2021–2022. Här kan du läsa om planerna och förberedelserna för Uppsala spårväg.

Kommunen förväntas besluta om det ska bli spårväg före årsskiftet 2021–2022. Beslutet villkoras av medfinansiering från staten.

Aktuellt

Se fler nyheter