Uppsala spårväg

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Därför förbereder vi för spårväg. Ett beslut om det blir spårväg ska fattas 2022. Här kan du läsa om planerna och förberedelserna för Uppsala spårväg.

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd under perioden 9 april–22 maj 2021. Under samrådet var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Vi kommer nu att sammanställa och svara på yttranden som kommit in i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen skickas sedan ut som en av handlingarna när detaljplanen kommer till granskningsskedet. Granskningen är ett nytt tillfälle för myndigheter och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget.

Aktuellt

 • Samråd om detaljplanen för framtidens kollektivtrafik

  25 mars beslutade plan- och byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Samrådstiden är 9 april till 22 maj och ger allmänheten möjlighet att komma in med ...
  12 april 2021
 • Här möjliggörs för spårväg genom Uppsala

  25 mars väntas plan- och byggnadsnämnden besluta om att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Planen pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala. Samrådstiden ...
  23 mars 2021
 • Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet

  Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik ...
  7 januari 2021
Se fler nyheter