Uppsala spårväg

I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli cirka 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser.

Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 ska spårvägen vara färdigbyggd och klar att trafikeras.

I maj 2022 fick kommunen besked från staten kring medfinansiering för spårvägen. Beskedet innebär att staten går in med ytterligare drygt två miljarder till bygget av spårvägen. Beslutet kring medfinansiering innebär också att det villkorade genomförandebeslutet som kommunfullmäktige tog i december går igenom.

Ärendehandling från kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021
(Protokoll från sammanträdet)

Aktuellt

 • Två miljarder till spårväg från Trafikverket

  På torsdagen blev det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder kronor till spårväg som man ansökt om från Trafikverket. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska ...
  19 maj 2022
 • Nu börjar arbetet med att lägga grundvattenrör

  Från början på april och flera månader framåt kommer grundvattenrör att sättas ut längs spårvägssträckan. Rören sätts ut för att kunna mäta hur grundvattennivåerna ser ut.
  8 april 2022
 • Även kommunfullmäktige säger ja till fortsatt arbete för spårväg

  Efter att kommunfullmäktige röstade ja till spårväg i Uppsala 13 december tar projektet nu ytterligare ett steg framåt. I början av år 2022 ska Uppsala kommun och Region Uppsala ansöka om statlig medfinansiering, ...
  14 december 2021
Se fler nyheter