Nu börjar arbetet med att lägga grundvattenrör

Från början på april och flera månader framåt kommer grundvattenrör att sättas ut längs spårvägssträckan. Rören sätts ut för att kunna mäta hur grundvattennivåerna ser ut.

Arbetet med att lägga ut rören startar i Nåntuna, Sävja och Ultuna. Rören kommer att borras ned i marken och på vissa ställen kommer de att sticka upp en liten bit ovanför jorden. På andra ställen kommer de att ligga under marken. Du kan se på bilden nedan hur det kan se ut.

Arbetet kommer inte att påverka trafiken eller annan verksamhet längs spårvägssträckan. I skogen kan det bli vissa spår efter fordon som används för att sätta ned rören.

Grundvattenrören kommer att sitta kvar även under byggskedet av spårvägen för att hela tiden säkerställa grundvattennivån.

Grundvattenrör_webb.jpg
Ett grundvattenrör som sticker upp ovanför mark.

8 april 2022