Undersökningar, mätningar och inventering längs spårvägssträckan

Under november och december genomför vi undersökningar av marken, grundvattenmätningar och inventeringar längs spårvägssträckan.

Just nu genomför vi undersökningar av marken, så kallade geotekniska undersökningar. Vi sätter också ut rör för grundvattenmätningar där vi planerar att spårvägen ska ansluta till järnvägen, vid den nya tågstationen Uppsala södra i Bergsbrunna. Vi beräknar bli klara med detta under vecka 46 (15–21 november).

Nästa vecka börjar vi inventera inför grundvattenmätning längs spårvägssträckan mellan väg 255 och järnvägen/Uppsala södra (den nya tågstationen i Bergsbrunna). Vi inventerar även inom planerat depåområde. Inventeringsarbetet beräknas bli färdigt vecka 50 (13–19 december).

12 november 2021