Dokument och tryckt material

Informationsmaterial

Spårvägutformningens grundprinciper

Skriften beskriver på ett översiktligt sätt vad som är viktigt att ta hänsyn till vid planeringen av spårvägen i Uppsala, med fokus på grundläggande dimensioner, principer och standarder.
Spårvägutformningens grundprinciper (PDF, 3 MB)

Rapporter

Förstudie, systemvalsstudie (2016)

Systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad (PDF, 6 MB)

Utredning, jämförelseunderlag spårväg och BRT (2020)

Utredningen är en fortsättning och uppdatering av den systemvalsstudie som gjordes 2016.

Uppsalas framtida kollektivtrafik, jämförelseunderlag spårväg och BRT (PDF, 2 MB) (uppdaterad november 2021)

Sammanfattning av jämförelseunderlag spårväg och BRT (PDF, 652 KB)

Beslut om sträckning

Motiv för val av sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik, ärendehandling kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020.

Uppdaterad: