Här planerar vi för spårväg

Uppsala spårväg kommer att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker.

Exakt var spårvägen ska dras fram är inte bestämt ännu. Det kommer vi att fortsätta utreda mer i detalj. Den slutgiltiga sträckningen kommer att fastställas under detaljplaneskedet.

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker, och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC).

Spårvägssträckan blir totalt cirka 17 kilometer lång och får cirka 19 hållplatser.

Kartan nedan ger en översiktlig bild över var spårvägen planeras att gå. Den gula heldragna linjen visar den planerade sträckan.

Se kartan i ett större format

 

Uppdaterad: