Här planerar vi för spårväg

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker.

Det är inte beslutat exakt var spårvägen ska dras fram ännu. Det kommer att fastställas under detaljplaneskedet.

Spårvägen planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal samt från Ultuna via Ulleråker och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC).

Spårvägssträckan blir totalt cirka 17 kilometer lång och får cirka 19 hållplatser.

Depå för spårvagnar

En depå för underhåll och parkering av spårvagnar kommer att byggas i samband med att spårvägen byggs ut. Region Uppsala ansvarar för depån och driften av spårväg.

I dagsläget är tre olika placeringar i södra och sydöstra Uppsala aktuella för en eventuell depå. De lägen som kommer att undersökas i första hand är Nåntuna, Sävja och Bäcklösa, men även andra lägen kan bli aktuella innan ett beslut tas.

Region Uppsala ansvarar för att göra alla förundersökningar och kommer att under sommaren 2020 påbörja detta arbete.

Mer information om kommande undersökningar vecka 29 till 32. 

Föreslagen spårvägssträckning med delsträckor

Nedan sammanfattar vi den föreslagna sträckningen och dess delsträckor.

Uppsala C-Gottsunda

Spårvägen går från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg går den till Husargatan vidare till Torgny Segerstedts allé och Vårdsätravägen vidare på Hugo Alfvéns väg.

Uppsala C-Ultuna

Denna sträcka går spårvägen från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg via Regementsvägen och öster om Ångströmslaboratoriet och ner genom Ulleråkersvägen. Från Ulleråker fortsätter sträckningen öster om SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och gamla Veterinärhögskolan längs Ulls väg fram till Ultunaallén.

Sträckningen genom Ultuna kommer slutligen att avgöras av kommande bebyggelseutveckling i och runt Ultuna.

Gottsunda-Bergsbrunna

Den så kallade Ultunalänken går från Gottsunda längs med Gottsunda allé till Ultuna allé. Från Ultunaallén fortsätter sträckningen över Ultunabron mot Bergsbrunna.

Exakt placering av Ultunabron kommer att utredas i kommande detaljplanearbete. Sträckningen genom de sydöstra stadsdelarna utreds inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Kartan nedan ger en översiktlig bild över var spårvägen planeras att gå. Den gula heldragna linjen visar den planerade sträckan.

Se kartan i ett större format

 

Uppdaterad: