Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Huvudprojektledare
Camilla Hanke Sönnerqvist, Uppsala kommun
Mario Rivera, Uppsala kommun

Biträdande huvudprojektledare
Anette Granström, Region Uppsala

Uppdaterad: