Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala. Här hittar du även kontaktuppgifter till ansvariga inom projektets olika områden.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Kontakt områdesansvariga 

Huvudprojektledare
Camilla Hanke Sönnerqvist, Uppsala kommun
Telefon: 018727 44 21
E-post: camilla.hanke-sonnerqvist@uppsala.se

Biträdande huvudprojektledare
Anette Granström, Region Uppsala
E-post: anette.granstrom@regionuppsala.se

Infrastruktur
Thomas Blomqvist, Uppsala kommun
E-post: thomas.blomqvist@uppsala.se

Maria Leander, Uppsala kommun
E-post: maria.leander@forsen.com

Mobilitet och trafik
Ann-Britt Ådegren, Uppsala kommun
E-post: ann-britt.adegren@uppsala.se

Carl Chytraeus, Uppsala kommun
E-post: carl@ackonsulter.se

Gestaltning och tillstånd
Michael Hallberg, Uppsala kommun
E-post: michael.hallberg@uppsala.se

Depå
Fredrik Johansson, Region Uppsala
E-post: lars.fredrik.johansson@regionuppsala.se

Peter Carlsson, Region Uppsala
E-post: peter.carlsson@externa.regionuppsala.se

Fordon
Sofia Krafft, Region Uppsala
E-post: sofia.krafft@regionuppsala.se

Exploatering
Jonas Svensson, Uppsala kommun
E-post: jonas.svensson@uppsala.se

Områdesansvarig vatten
Irina Persson, Uppsala Vatten och avfall
E-post: irina.persson@uppsalavatten.se

 

Uppdaterad: