Möten och dialoger

Under 2022 planerar vi att detaljplanerna för spårvägen och spårvägsdepån går ut på granskning och samråd. I samband med det har du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

I samband med granskningen och samråden kommer du på den här webbplatsen hitta mer information kring hur du kan lämna synpunkter och hur du kan ta del av de olika detaljplanerna.

Information om genomförda dialoger och fattade beslut

Uppdaterad: