Möten och dialoger

I framtidens Uppsala behöver vi komplettera dagens kollektivtrafik med fler robusta lösningar med hög kapacitet. På den här sidan kan du hitta information om mötestillfällen där du har möjlighet att träffa våra representanter och prata om spårvägsplanerna.

Chatt med Erik Pelling om framtidens kollektivtrafik

13 och 20 maj chattade Uppsalabor med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Här kan du ta del av frågor och svar i chatten.

Sammanställning av frågor och svar från chatten

1700 samtal under höstens mötestillfällen

Under fem dagar i oktober 2019 ordnade Uppsala kommun och Region Uppsala mötestillfällen på tre olika platser där intresserade fick möjlighet att prata om planeringen av spårväg. Totalt träffade vi cirka 1700 personer som ville veta mer om projektet.

Några av de vanligaste frågorna handlade om när beslutet fattas och vilken sträckning spårvägen föreslås få. Det var många som var positiva till den planerade utvecklingen och lyfte bland annat ökad tillgänglighet, miljön och den moderna lösningen som argument för spårväg i Uppsala. Några var mer avvaktande och tyckte att det tar för lång tid att bygga, att bussarna fungerar bra idag och att trådbussar skulle vara ett billigare alternativ.
Läs mer om informationsmötena under oktober 2019

Nya informationstillfällen under 2020

Det kommer att finnas flera sätt att komma i kontakt med projektet och få information. Du som är intresserad kan bland annat ta del av information här på vår webbplats, i Uppsalarummet och vid olika mötestillfällen som kommer att anordnas. Samråd kommer att hållas i samband med detaljplanerna när de tas fram.

 

Uppdaterad: