Möten och dialoger

Det kommer att finnas flera sätt att komma i kontakt med projektet och få information. Du som är intresserad kan bland annat ta del av information här på vår webbplats och via digitala möten som vi kommer att hålla.

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd under perioden 9 april–22 maj 2021. Under samrådsperioden bjöd vi in till en serie digitala informations- och dialogtillfällen. Via länken nedan kan du läsa mer om de möten vi genomfört, ta del av inspelningar och frågor och svar i chattar om framtidens kollektivtrafik.

Genomförda möten och dialoger

Informationsmöten för specifika delsträckor

Vi har haft digitala informationsmöten om de olika delsträckorna separat, där alla som varit intresserade har haft möjlighet att delta. En särskild inbjudan skickades ut till de som är sakägare längs med delsträckorna. Du kan se mer information om när mötena ägt rum via länken om Genomförda möten och dialoger här ovanför.

Klicka för att se översiktsbild över respektive delsträcka/område

Uppdaterad: