Genomförda möten och dialoger

Här kan du ta del av möten och dialoger som vi genomfört under arbetet med Uppsala spårväg.

Digitalt samrådsmöte 19 april 2021

19 april 2021 genomförde vi ett direktsänt samrådsmöte där vi presenterade förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, Under mötet var det också möjligt att ställa frågor till oss via en chatt. Vi besvarade frågorna direkt i sändningen.

Vi vill tacka alla som följde vår direktsändning för ert engagemang och frågor i chatten!

Se inspelad sändning

Här nedanför kan du ta del av den inspelade sändningen 19 april.

Filmer som presenterar delsträckorna i detaljplanen

Via länkarna nedan kan du ta del av de presentationer som vi höll under mötet för varje delsträcka i planförslaget för kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Kommande möten under samrådstiden för detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik

Chatt om framtidens kollektivtrafik

22 april 2021 kunde Uppsalabor chatta med kommunen och Region Uppsala om planeringen för kapacitetsstark kollektivtrafik. I chatten medverkade Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Johan Örjes, ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hos Region Uppsala.

Vi hade även ett chatt-tillfälle 4 maj 2021 som tyvärr drabbades av tekniska problem. Därför bjuder vi in till ett nytt tillfälle att chatta med oss 20 maj 19.00.

På länken nedan kan du ta del av frågor och svar från genomförda chattar. Där finns också de frågor och svar som vi hann med 4 maj innan chatten fick tekniska problem.
Ta del av frågor och svar i genomförda chattar

Chatta om framtidens kollektivtrafik 20 maj

Digitala samrådsmöten för delsträckorna

Digitala samrådsmöten har genomförts för delsträckorna Innerstaden (från Uppsala centralstation till BMC) den 21 april, Rosendal och Ulleråker (inklusive Ångströmslaboratoriet/Polacksbacken) den 21 april,  Vårdsätravägen den 3 maj och Gottsunda och Bäcklösa den 5 maj. Ytterligare möten återstår för övriga delsträckor. 
Läs mer om kommande samrådsmöten.

Chatt med Erik Pelling om framtidens kollektivtrafik 2020

13 och 20 maj 2020 chattade Uppsalabor med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Här kan du ta del av frågor och svar i chatten.
Sammanställning av frågor och svar från chatten

Mötestillfällen under hösten 2019

Under fem dagar i oktober 2019 ordnade Uppsala kommun och Region Uppsala mötestillfällen på tre olika platser där intresserade fick möjlighet att prata om planeringen av spårväg. Totalt träffade vi cirka 1700 personer som ville veta mer om projektet.

Några av de vanligaste frågorna handlade om när beslutet fattas och vilken sträckning spårvägen föreslås få. Det var många som var positiva till den planerade utvecklingen och lyfte bland annat ökad tillgänglighet, miljön och den moderna lösningen som argument för spårväg i Uppsala. Några var mer avvaktande och tyckte att det tar för lång tid att bygga, att bussarna fungerar bra idag och att trådbussar skulle vara ett billigare alternativ.
Läs mer om informationsmötena under oktober 2019

 

Uppdaterad: