Tidplan - det här händer framöver

Under 2022 planeras detaljplanerna för spårvägen och spårvägsdepån att gå ut på granskning respektive samråd. I samband med det har du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Under samrådet för detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik som genomfördes under våren 2021 lämnade både myndigheter och allmänheten synpunkter på planen. Synpunkterna har bearbetats och planen har därefter uppdaterats och delats upp i två.

För delsträckorna A, B och C planeras ett bearbetat detaljplaneförslag att gå ut på granskning under hösten 2022. Detaljplanerna för delsträcka D och för spårvägsdepån planeras att gå ut på samråd i slutet på 2022.

Information om planprocessen för detaljplaner

Det händer kommande år

Se illustration av tidplanen

2022–2023

Detaljplaner för spårvägen och spårvägsdepån går ut på samråd och granskning.

2023

Ansökan om vattendom för detaljplanerna lämnas in till mark- och miljödomstolen.

2024

Kommunen tar beslut kring vem eller vilka som ska få bygga spårvägen.

2025

Första spadtaget tas för spårvägen och spårvägsdepån.

2028

Spårvagnarna levereras. Spårvagnar och spåren börjar testas.

2029

Spårvägen är färdigbyggd och klar att användas.

Uppdaterad: