Varför spårväg

Region Uppsala och Uppsala kommun ansöker gemensamt om statliga medel för spårväg. Det finns många anledningar att bygga en modern spårväg. 

Hög kapacitet

År 2050 förväntas spårvägssystemet förflytta 80 000 resenärer per dag. Bussar har svårt att klara av så många resenärer. För spårväg krävs dessutom en relativ liten yta och är därför särskilt lämplig i tätbebyggda städer.

Bra för stadsutvecklingen

Spårväg visar på en långsiktig vilja i att utveckla attraktiva stadsmiljöer och bra kommunikationer. Det ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och butiker.

Miljövänligt

Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom rörs inte partiklar upp från gatan vilket medför en renare gatumiljö. Både infrastruktur och fordon har även en lång livslängd.

Bekvämt

Spårvagnar har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformskant och dörröppning är lagom stort. 

Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna.

Uppdaterad: