Varför spårväg

En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänligt och erbjuder ett bekvämt resande. Det ökar närheten och tillgängligheten för alla och skapar också goda förutsättningar för tillväxt.

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan bli 340 000 invånare 2050. I Bergsbrunna och delar av södra Uppsala kommer fler än 33 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser att byggas. 33 000 nya bostäder motsvarar cirka 75 000 nya invånare. Det innebär också många fler resor. För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas.

Se filmen om Uppsala spårväg 

Hög kapacitet

År 2050 förväntas spårvägssystemet förflytta 80 000 resenärer per dag. Bussar har svårt att klara av så många resenärer. För spårväg krävs dessutom en relativ liten yta och är därför särskilt lämplig i tätbebyggda städer.

En spårvagn på 30 meter har ungefär samma kapacitet som 3 vanliga stadsbussar med max 80 sittplatser och max 105 ståplatser.

Bra för stadsutvecklingen

Spårväg visar på en långsiktig vilja i att utveckla attraktiva stadsmiljöer och bra kommunikationer. Det ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och butiker.

Miljövänligt

Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom rörs inte partiklar upp från gatan vilket medför en renare gatumiljö. Både infrastruktur och fordon har även en lång livslängd.

Bekvämt

Spårvagnar har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformskant och dörröppning är lagom stort. 

Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna. Vi planerar för hela resan längs spårvägssträckan, med anslutningar till andra trafikslag så som till exempel buss och cykel.

Spårväg samverkar med annan kollektivtrafik

En satsning på spårväg utesluter inte alternativ kollektivtrafik i andra delar av Uppsala. Vi behöver se till helheten där spårväg är en del. Det viktiga är att kollektivtrafiken har rätt kapacitet på rätt sträcka. Uppsala behöver både eldrivna dubbelledsbussar och spårvagnar, fast i olika delar av staden.

Uppdaterad: