En del av Uppsalapaketet

Kapacitetsstark kollektivtrafik är en del av Uppsalapaketet som är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen. Avtalet innebär vissa åtaganden för varje part.

Här kan du översiktligt läsa om de åtaganden som respektive part har.

Uppsala kommun ska

  • säkerställa byggandet av 33 000 nya bostäder fram till 2050 i Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna
  • investera i kapacitetsstark kollektivtrafik som binder samman de södra delarna av staden med varandra och den centrala delen av staden samt Uppsala centralstation.

Vid val av spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik är staten med och delfinansierar investeringen.

Region Uppsala ska

  • garantera trafikering av den kapacitetsstarka kollektivtrafiken
  • se till att det blir god tillgång till kollektivtrafik till Bergsbrunna och de södra delarna av staden.

Staten ska

  • säkerställa utbyggnad av järnvägen till fyra spår från Uppsala Central till den södra länsgränsen till Stockholm
  • bygga en ny tågstation i Bergsbrunna (Uppsala södra station) där byte från bil till tåg och kapacitetsstark kollektivtrafik kan ske
  • bygga ny trafikplats vid E4:an i höjd med Bergsbrunna (Uppsala södra station)
  • stå för delar av kostnaden av spårväg om detta väljs som den kapacitetsstarka kollektivtrafiken.

Mer information om Uppsalapaketet

Uppdaterad: