Moderna spårvägar i Norden

Spårvägar är en allt vanligare kollektivtrafiklösning i växande städer runtom i Europa, inte minst i universitetsstäder i Norden. Spårvägarna är viktiga förbindelser i dessa städer, där de knyter samman olika sätt att resa och förbättrar integration och tillgänglighet mellan stadens inre och yttre delar.

Spårväg som en hållbar, säker och kapacitetsstark kollektivtrafiklösning blir allt mer vanligt i Europa. Nedan ser du exempel på moderna spårvägar i växande universitetsstäder i Norden.

Nordiska städer med modern spårväg

Bergen (285 000 invånare): Bybanen är en spårvägslinje i Bergen i Norge som invigdes 2010. Längden är 20 kilometer. Den går mellan centrala Bergen och Bergens flygplats, med totalt 27 hållplatser. Det är en snabbspårväg, som går på egen banvall.
Läs om Bybanen på bybanen.no

Lund (92 000 invånare): Lunds spårväg, eller LundaExpressen, är en 5,5 kilometer lång spårväg i Lund med nio hållplatser. Spårvägen invigdes i december 2020. Lunds spårväg är därmed det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm, Göteborg och Norrköping.
Läs om LundaExpressen på skanetrafiken.se

Odense (180 000 invånare): Odense Letbane är ett pågående bygge av spårväg i Odense, Danmark. Den kommer att gå från Tarup i nordvästra Odense via Odense järnvägsstation, Syddansk Universitet och Ny OUH till Hjallese i söder. Den första etappen kommer att vara 14,5 kilometer och kommer att ha 26 hållplatser.
Läs om Odense Letbane på odenseletbane.dk

Tampere/Tammerfors (238 000 invånare): I Finland är Tammerfors spårvägar ett pågående bygge av en 20 kilometer långt kollektivtrafiksystem med 33 hållplatser. Den första fasen från centrum österut mot Hervanta, med en gren till Tammerfors universitetssjukhus, blir klar 2021. Fas två som byggs västerut från centrum mot Lentävänniemi blir klar 2024.
Läs om Tammerfors spårvägar på raitiotieallianssi.fi (information på engelska)

Aarhus/Århus (330 000 invånare): Aarhus Letbane är ett snabbspårvägsprojekt i Aarhus, Danmark. Spårvägens första del mellan Aarhus H (centralstationen) och Universitetshospitalet öppnades i december 2017. Sträckorna från Odder till Aarhus H samt från Universitetshospitalet till Lisbjerg invigdes i september 2018. Arbetet med att utöka spårvägssystemet ytterligare pågår.
Läs om Aarhus letbane på letbanen.dk

200 europeiska spårvägsstäder

Statistik från Union Internationale des Transports Publics (UITP) visar att spårvägar var i bruk i över 200 städer i Europa 2015. Globalt finns över 15 600 kilometer spårväg. 850 kilometer är under konstruktion och det finns planer på ytterligare 2 300 kilometer.

Se var vi planerar för spårväg i Uppsala

 

 

Uppdaterad: