Vad är en spårväg

Spårväg är en anläggning för trafik med rälsfordon som kallas för spårvagnar. Spårvagnarna använder el eller batterier för att kunna åka framåt. I jämförelse med tåg, som också går på räls, är spårvagnarnas hastighet lägre och tillgängligheten är högre. Det liknar en buss som går på räls, fast med plats för fler resenärer. Spårväg har också högre komfort och är mer energieffektiv.

Spårväg används vanligtvis i städer där det finns sträckor som har fler resor och resenärer än vad bussar kan ta hand om. Där behövs kollektivtrafik som har hög kapacitet.

En spårvagn drivs oftast av el och förorenar inte på samma sätt som bussar och bilar. En spårvagn kan hantera större backar än tåg på järnväg och den klarar skarpa kurvor eftersom den har lägre hastighet. Spårvagnarna har också en bättre bromseffekt än buss till exempel.

Uppdaterad: