Val av framtidens kollektivtrafik

Beslutet om att planera för spårväg grundar sig bland annat i en systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad. Systemvalsstudien har uppdaterats och fördjupats i en särskild utredning som tittar närmare på spårväg och BRT (Bus Rapid Transit) som möjlig lösning. I vår film om framtidens kollektivtrafik kan du också följa ett samtal om utredningen kring spårväg och BRT.

Systemvalsstudien som genomfördes 2016 kartlägger förutsättningar för och jämför följande typer av kollektivtrafiksystem: buss, snabbussar, så kallade bus rapid transit (BRT) och spårväg. WSP genomförde studien på beställning av Region Uppsala och Uppsala kommun.

Systemvalsstudiens slutsats är att utbyggnaden enligt översiktsplanen medför att kollektivtrafikens stomme behöver vara spårväg för att klara av de resemängder som förväntas i framtiden. Det gäller särskilt de sträckor som ligger söder om Uppsala centralstation.

Läs systemvalsstudien (PDF, 6 MB)

Ny utredning tar hänsyn till nya förutsättningar

I februari 2020 genomfördes en utredning som mer på djupet jämför spårväg och BRT. Utredningen är en fortsättning och uppdatering av systemvalsstudien som gjordes 2016. Den tar hänsyn till de förändringar som skett sedan systemvalsstudien 2016. Till exempel har Uppsalapaketet med dess markanvändning och tidplan som förutsättning tillkommit sedan systemvalsstudien gjordes. 

Utredningen fastställer att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har däremot olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i underlaget är att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Läs jämförelseutredningen i sin helhet (uppdaterad november 2021) (PDF, 2 MB)

Läs en sammanfattning av jämförelseutredningen (PDF, 652 KB)

Film om framtidens kollektivtrafik

Vill du veta mer om framtidens kollektivtrafik och jämförelsen mellan spårväg och Bus Rapid Transfer (BRT)? Se vår film där du får ta del av ett längre samtal som förhoppningsvis svarar på många av dina funderingar.

Inledning till filmen av Erik Pelling

Här ger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande en inledning till frågan om kapacitetsstark kollektivtrafik. Samtalet handlar sedan om jämförelseutredningen mellan spårväg och BRT. Du kan följa det filmade samtalet nedan.

Samtal om framtidens kollektivtrafik

I samtalet i filmen deltar PG Andersson, vice VD Trivector Traffic som gjort jämförelseutredningen mellan spårväg och BRT. Från Uppsala kommun medverkar Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare och Gabriella Burel, programledare för Uppsalapaketet.

Uppdaterad: