Stadshuset

Stadshuset ska renoveras, byggas ut och bli mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. I det nya stadshuset kommer det bland annat finnas utställningar, ett kontaktcenter, en reception, ett konferenscenter, en restaurang och ett kafé. Arbetet ska enligt plan vara klart år 2020.

Aktuellt

 • Bro över Vaksalagatan är öppen

  Nu har vi öppnat den nya tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan.
  5 mars 2018
 • Ny gång- och cykelbro försenad

  Öppnandet för trafik på den tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan måste på grund av vädret skjutas upp till 5 mars i stället för som tidigare annonserat 1 mars.
  1 mars 2018
 • Urspårningsskydd mot järnvägen

  På grund av säkerhetskrav är det nödvändigt att bygga någon form av urspårningsskydd på platsen.
  29 januari 2018

Trafikinformation