Stadshuset är nästan färdigt

Stadshusprojektet följer sin tidplan och kommer att vara färdigställt i oktober 2021.

Coronapandemin har påverkat hela världen och de flesta branscher. Stadshusprojektet är inget undantag. Sjukfrånvaron på byggarbetsplatsen har ökat och vissa leveranser av byggmaterial har varit fördröjda eller uteblivit.

Glädjande nog har det än så länge gått att hitta vägar för att upprätthålla arbetstempot i fas med projektets tidplan. För att minska smittspridningen har arbetstiderna justerats. En förskjutning har införts så att arbetstagare inte behöver arbeta så tätt inpå varandra och som minskar trängsel vid raster.

Missa inte vår senaste film där du kan följa arbetet både utvändigt och invändigt. 
Flygfilmer

10 september 2020