Aktuellt i höst

De pålningsarbeten som pågått under sommaren är nu avslutade. Det finns också en ny flygfilm över området och ett nytt konstprogram för Stadshuset.

Byggkran och pålning

Sedan i somras finns en byggkran monterad vid Stadshusets södra sida, den används bland annat till att plocka ned det befintliga taket på den högsta huskroppen samt lyfta upp eller ner övrigt byggmaterial.

De pålningsarbeten som pågått under sommaren är nu avslutade. Istället har grundläggningsarbeten startat. Nästa steg blir att gjuta platta på mark. Garaget, under markytan, håller också det på att byggas.

Under tiden december 2018 till juli 2019 kommer stommen för huset att sättas upp. Det innebär att man först då kommer att kunna se den nya huskroppen ta form ovan mark.
Se tidsplanen för bygget

Ny flygfilm

En ny filmning genomfördes 1 september med hjälp av en drönare. Vi kommer att fortsätta filma då och då under hela byggtiden, alla filmer publiceras på webbplatsen.
Se flygfilm över Stadshusets ombyggnad

Konstprogram för Stadshuset

Kulturförvaltningen har tagit fram ett konstprogram för Stadshuset. Nu pågår ett parallellt skissuppdrag för fem konstnärer som ska lämna in sina skisser i mitten av oktober. Därefter samråder kulturförvaltningen med en konstkommitté samt interna och externa parter för att komma fram till ett beslut.

Dessa fem konstnärer har fått skissuppdrag, av dessa ska tre väljas ut för genomförandet:

  • Alexander Skats
  • Lap-See Lam
  • Snöfrid Caldeborg
  • Gunilla Samberg
  • Samaneh Reyhani

Läs mer om kommunens arbete med den offentliga konsten

 

10 oktober 2018