Bro över Vaksalagatan är öppen

Nu har vi öppnat den nya tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan.

Nu har vi öppnat den nya tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan. Bron underlättar för dig som går eller cyklar att ta dig till och från Resecentrum under tiden vi bygger ut och renoverar det nya stadshuset.

Läs mer var du kan ställa din cykel på den östra sidan av Resecentrum 

5 mars 2018