Glastaket är på plats

Delmålet att monterat glastaket över innergården blev klart på utsatt tid.

Den tekniska lösningen för glastaket över innergården som spänner 40x40 meter har varit ett av projektets mest utmanande och komplexa frågor att lösa. 1600 stycken glasskivor har lagts på plats över tonvis med stål som bär upp glastaket.

Titta här när vi filmat taket från luften

29 oktober 2019