Nu försvinner träden vid stadshuset

Under vecka 49 och 50 kommer vi och trafikverket att ta ner träd på södra sidan av stadshuset och längs järnvägen.

Vecka 49 tar vi ner två lindar och två björkar på södra sidan av stadshuset. Träden står där nya huskroppar ska byggas. Två mindre ekar har tidigare flyttats till Kastellparken. När huset är färdigbyggt återplanterar vi runt 30 nya träd på platsen.

Vecka 50 tar trafikverket ner raden av lindar längs järnvägen. Dessa träd ska ge plats åt en säkerhetsmur som ska byggas mot järnvägsspåret. I ett av träden finns råkbon, men råkorna flyttar söderut i september-oktober varje år, så de påverkas inte direkt. De kommer tillbaka till Sverige i början av februari och börjar bygga nya bon i början av mars.

6 december 2017