Se Stadshuset från luften

Det finns en färsk flygfilm publicerad som visar Stadshuset ovanifrån.

Det nya Stadshuset växer fram, nu har stommar för nya delar av huset satts på plats. Se filmen för att titta in över byggplanket.

Titta på flygfilmer över Stadshuset

7 juni 2019